top of page

CostA
Scenario Analyse

Het nemen van de juiste beslissingen binnen steeds complexer wordende organisaties en omgevingen is verre van eenvoudig. Scenario analyse kan u helpen om deze taak te verlichten. Het geeft antwoord op ‘what-if’ vragen en helpt u om de toekomst beter te voorspellen.

 

Met CostA is het mogelijk om een onbeperkt aantal scenario’s aan te maken. Zowel op het gebied van budgetteren, meerjarenplanning als kostprijsberekening. Hiermee kunt u snel vragen beantwoorden zoals:

  •      Wat zijn de consequenties voor mijn normformatie indien de productiviteit
         met 2% stijgt?
     

  •      Wat zijn de gevolgen van een mogelijke CAO-stijging voor mijn resultaat?

Scenario analyse.png
bottom of page