top of page

Oplossingen

Logis levert met CostA een volledige set software modules om uw organisatie financieel ‘In Control’ te krijgen en te houden. Deze modules zijn volledig geïntegreerd, maar zijn ook los inzetbaar en eenvoudig te integreren met uw bronsystemen of Management Informatie Systeem.
Klik op de Box voor meer informatie over de betreffende module.


Heeft u interesse in een geheel vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op.

Icons_logis_jaarbegroting-01.png

Jaarbegroting

Het vaststellen van de begroting is een jaarlijks terugkerend en vaak hectisch proces, waarbij veel afdelingen betrokken zijn. Om dit soepel te laten verlopen is geen sinecure. Zeker omdat de juiste tools hiervoor vaak ontbreken. 

Icons_logis_prognose-01.png

Meerjarenbegroting

Met CostA Meerjarenbegroting kijkt u echter verder in de financiële toekomst. Het geeft voor de komende jaren inzicht in het verloop van het resultaat en de balansmutaties op basis van de verwachte opbrengsten en kosten.

Icons_logis_kostprijs-01.png

Kostprijzen

In de zich steeds sneller ontwikkelende marktwerking zijn organisaties op zoek naar adequate oplossingen om de kostprijzen van hun producten inzichtelijk en bestuurbaar te maken. Het management heeft behoefte aan inzicht in de producten waarvan de exploitatie rendabel is en waar geld bij moet.

Icons_logis_Business Intelligene-01.png

Business Intelligence

Het besturen van een organisatie vereist een goede informatievoorziening. De basis hiervoor vormt de data die opgeslagen ligt in allerlei bronsystemen, zoals een cliëntvolgsysteem, een hrm-systeem of een financiële administratie. Deze data ligt vaak op transactieniveau vast en is vaak te gedetailleerd om hierop uw besluitvorming te baseren.

Scenario analyse_logis kopie-01.png

Scenario Analyse 

Het nemen van de juiste beslissingen binnen steeds complexer wordende organisaties en omgevingen is verre van eenvoudig. Scenario analyse kan u helpen om deze taak te verlichten. Het geeft antwoord op ‘what-if’ vragen en helpt u om de toekomst beter te voorspellen.

bottom of page