top of page
Achtergrond-oplossingen-01.jpg

Welke voordelen heeft u
met deze oplossing?

 •      Het automatisch aanmaken van een basisprognose vanuit realisatiecijfers,         een prognosemethode en prognosereeksen.​

 •      Geeft inzicht in de personele en financiële consequenties van wijzigingen         in de zorgvraag. 

 •      Ondersteunt de strategische besluitvorming in het management.

 •      Gebaseerd op scenario denken: meerdere prognosescenario’s in dezelfde       omgeving op te zetten.

 •      Ondersteunt rolling forecasting.

 •      Volledige transparantie, waarbij het altijd duidelijk is hoe een volume of           bedrag tot stand is gekomen.

 •      Grafisch inzicht in de ontwikkeling per periode van de te leveren zorg, de         formatie en financiën.

 •      Biedt een beheersbare omgeving in vergelijking met traditionele 
       
  Excel-modellen voor het maken van prognoses.

CostA Prognose

Aanmaken van prognose

 • Aanmaken van prognosescenario (prognosehorizon, periodetypen)

 • Flexibel en eenduidig qua opzet en structuren: u bepaalt zelf op welk organisatie-, functie en rekeningniveau u prognoses wilt opzetten en met welke planningshorizon

 • Het importeren van realisatiecijfers (zorg, formatie en financieel)

 • Het registreren van incidenten (correcties) op de realisatiecijfers

 • Ondersteuning van diverse prognosemethoden

 • Inrichten van prognosereeksen en indexen

 • Initieel doorrekenen prognose.

 

Doorrekenen mutaties

 • Importeren openingsbalans

 • Doorvoeren mutaties in prognose

 • Het automatisch doorrekenen van de consequenties van mutaties o.b.v. stuurtabellen vooraf te definiëren normen (normuren, normen materiële kosten).

 

Overzichten en rapporten

 • Ontwikkeling resultaat

 • Ontwikkeling balansposities

 • Liquiditeitsrapportage

 • Resultatenrekening op alle knooppunten

 • Scenario vergelijkingen

 

Vastgoed / Impairment

 • Waardebepaling vastgoed

 • Diverse rapportages

 

Bent u geïnteresseerd in CostA Meerjarenbegroting?

Neem contact met ons op.

Ontwerpen op een Tablet
bottom of page