top of page

CostA
Meerjarenbegroting

Het vaststellen van de begroting is een jaarlijks terugkerend en vaak hectisch proces, waarbij veel afdelingen betrokken zijn. Om dit soepel te laten verlopen is geen sinecure. Zeker omdat de juiste tools hiervoor vaak ontbreken. Zo maken veel organisaties bijvoorbeeld gebruik van Excel, waarbij teveel tijd verloren gaat aan het verzamelen, consolideren en controleren van data. CostA laat de hectiek verdwijnen en zorgt voor rust als de deadlines naderen! Het gebruik van CostA resulteert in een veel kortere doorlooptijd van het proces en zorgt dat veel handmatig werk wordt voorkomen.

Meerjarenbegroting.png
Achtergrond-oplossingen-01.jpg

Naar een efficiënt en transparant proces

CostA Meerjarenbegroting kent de volgende functionaliteiten:

 •      Indexeren van tarieven en kosten

 •      Plannen van de verwachte afzet per product/dienst

 •      Plannen van personele en overige kosten

 •      Activa administratie

 •      Verplichtingen administratie

 •      Balansplanning

 •      Liquiditeitsplanning

 •      Impairment

 •      Diverse rapportages​

 

Met CostA Meerjarenplanning kunt u op een hoger aggregatieniveau              plannen dan binnen CostA Jaarbegroting. Op die manier kunt u snel uw          meerjarenplanning opstellen zonder u druk te maken om details.                       Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om verschillende scenario’s voor         

de meerjarenplanningen op te stellen.

Overzicht CostA Meerjarenplanning

Resultaat

 •      Integratie met CostA Begroting

 •      Indexen per jaar op groepen grootboekrekeningen

 •      Volume mutaties plannen voor productie, formatie en overige kosten

 •      CostA berekent indexatie en volume effecten over periode van 5-10 jaren

   

Balans
 

 • ​     Importeren openingsbalans

 •      Inlezen activa; nieuwe investeringen apart plannen

 •      Vastleggen financiering (leningen), aflossingsschema en renteontwikkeling

 •      Plannen overige balansmutaties

 •      CostA rekent effecten op balans door

 

Overzichten en rapporten

 •      Ontwikkeling resultaat

 •      Ontwikkeling balansposities

 •      Liquiditeitsrapportage

 •      Resultatenrekening op alle knooppunten

 •      Scenario vergelijkingen

 

Vastgoed / Impairment

 •      Waardebepaling vastgoed

 •      Diverse rapportages
   

Bent u geïnteresseerd in CostA Meerjarenbegroting?

Neem contact met ons op.

Ontwerpen op een Tablet
bottom of page