top of page

CostA 4 Care

Elke zorgorganisatie is uniek qua zorgaanbod, omvang, structuur en proces inrichting. Veranderingen zijn aan de orde van de dag en de financiële uitdagingen zijn groot. Besturen vereist meer dan ooit informatie kwaliteit en snelheid. Plannings oplossingen zoals via losse excel’s zijn tijdrovend, risico-vol en lastig te beheren.

Dan is CostA dé oplossing voor financiële planning en control, volledig afgestemd op de Zorg. Ontdek hoe een systematische proces uw zorg organisatie moeiteloos op koers brengt en houdt:

  •      Bespaar veel tijd en hectiek in het begrotingsproces, ieder jaar opnieuw

  •      Verbindt verantwoordelijkheid, samenwerking en prestatie in de hele                   organisatie

  •      Ben volledig “in control” met snelle en betrouwbare stuur informatie
         op alle niveaus

Moeiteloos op koers in de Zorg

Chat met de verpleeghuisbegeleider
Ontwerpen op een Tablet

CostA 4 IT

In met name grote financiële- en dienstverlenende organisaties is de IT performance cruciaal voor het dagelijks functioneren en het strategisch succes.

Dit vraagt om overzicht, inzicht en interne afstemming in de zeer vele projecten, omvangrijke investerings budgetten en capacitaire beslissingen.

De budgettering en control van IT is een complex proces waar vele afdelingen, medewerkers en externe partijen bij betrokken zijn. Dan zijn losse excel’s geen oplossing meer. De “CostA 4 IT” applicatie speelt functioneel volledig in op de specifieke IT begrotings behoeften, bespaart veel tijd en legt het fundament om volledig “in control”te zijn.
 

Moeiteloos op koers in ICT

CostA 4 EDU

Het onderwijs landschap is sterk veranderd en geconsolideerd. De financierings kaders en bekostigings regels wijzigen continue. Het financieel aansturen en beheersen van dergelijke grote en veelzijdige organisaties is een stevige uitdaging. Het gebruik van excel oplossingen in alle lagen van de organisatie maakt de coördinatie en consolidatie uiterst complex, tijdrovend en kwetsbaar.

 

Logis biedt een integrale, systematische en efficiënte oplossing voor het financial planning en control proces. De “CostA 4 EDU” oplossing is geheel afgestemd op de behoefte van Universiteiten, Hogescholen en Beroeps onderwijs organisaties. Inclusief bekostigings-stromen, capaciteits - bezettingsformatie, ontwikkelings projecten en locatie-beheer.

Moeiteloos op koers in het onderwijs

Kinderen op school
Teamvergadering achter glas

CostA 4 Partners

In veel branches is men nog steeds afhankelijk van losse excel oplossingen. Die vragen veel tijd en zijn lastig te beheersen. Dat kan veel systematischer, beheerster en efficiënter. Steeds vaker zien organisaties het belang van een systematisch integraal Planning & Control proces. Dan is Logis de juiste partner.

Een specialist met unieke eigen “Frame-work” ontwikkel en configuratie-technologie. Dat resulteert in flexibiliteit en en een ultra korte ontwikkeltijd. Logis heeft meer dan 25 jaar ervaring en specialisme opgebouwd op het snijvlak van Finance en IT. Dit biedt kansen voor samenwerking op het gebied van branche specifieke software-applicatie ontwikkeling en vermarkting.

Moeiteloos op koers voor ieder branche

bottom of page