Begrotingsproces Trajectum met CostA

Trajectum biedt specialistische behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. Een gedeelte van haar cliënten heeft een forensische achtergrond. De locaties van Trajectum bevinden zich in het noorden en oosten.


Het zorgaanbod van Trajectum is zeer divers en omvat behandeling, verblijf, ambulante begeleiding, poliklinische behandeling, bemoeizorg, werk en activiteiten. De strategische ambitie van Trajectum is dat zij wil bereiken dat cliënten in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te kunnen functioneren in onze maatschappij.

In 2020 heeft Trajectum voor CostA for Care gekozen om het begrotingsproces te professionaliseren. De doelstellingen die hieraan ten grondslag liggen zijn:

  • de wens om de foutgevoeligheid van Excel te verkleinen

  • de zelfredzaamheid van controllers en budgethouders te vergroten, zonder afhankelijk te zijn van een leverancier/ontwikkelaar

  • het hebben van een real-time inzicht in het begrotingsproces

  • het beter ondersteunen van de fasering van het begrotingsproces via versiebeheer (1e ronde, bijstelling, eindbegroting)

In een periode van 6 weken is CostA bij Trajectum geïmplementeerd en is hierna ingezet voor het begrotingsproces van 2021.

0 weergaven0 opmerkingen