Logis_Zuidwester.png

Jan Willem Holleman, senior adviseur Planning & Control Zuidwester: 

We hebben nu een veel betere controle over het begrotingsproces . Tevens besparen we jaarlijks veel tijd en hebben veel goodwill opgebouwd bij de Zorgmanagers. Met Logis hebben we een uitstekende samenwerking. Zij hebben gezorgd voor een razendsnelle implementatie van CostA.

Achtergrond en business vraagstuk


Zuidwester is een middelgrote zorginstelling voor gehandicaptenzorg (900 cliënten intramuraal, 1.100 fte’s en 200 locaties). Het jaarlijkse begrotingsproces wordt uitgevoerd met Excel en is zeer tijdrovend. De consolidatie van cijfers is erg lastig en het proces is slecht geborgd. De jaarlijkse voorbereiding kost veel tijd.
 

De aanpak van Logis


Om de bruikbaarheid van CostA voor Zuidwester aan te tonen is voorafgaande aan de implementatie van CostA een Proof of Concept uitgevoerd, waarbij een basis kostenmodel is ontwikkeld. Na de evaluatie van de PoC is het model qua detaillering verder verfijnd en overige functionaliteit ingericht. Tevens zijn aanvullende rapportages ontwikkeld.

Resultaten

De totale doorlooptijd van het project bedroeg 3 maanden. Het resultaat is een integraal kostenmodel t.b.v. alle bij het begrotingsproces betrokken disciplines (Raad van Bestuur, Planning & Control, Zorgmanagers). De rapportages zijn sterk verbeterd waarbij consolidatie van gegevens op elk organisatieniveau. De totale doorlooptijd van het begrotingsproces is sterk verkort (met name voorbereiding en nazorg). De zorgmanagers zijn meer betrokken bij het financiële proces. Tevens heeft het meer goodwill binnen de organisatie opgeleverd voor de afdeling Planning & Control.