top of page
Logis_cordaan_Logo Rabobank.png

Marco Verheul, financieel directeur van Cordaan:
 

De ervaringen van het management en controllers zijn zeer positief. De tool biedt veel inzicht en transparantie en managers geven aan blij te zijn met een oplossing waarin ze alle relevante data die in het begrotingsproces van belang zijn, kunnen vastleggen en ook snel kunnen vinden.

Over Cordaan

Cordaan is een zorgaanbieder met vestigingen in Amsterdam, Diemen, Huizen, Maartensdijk, Zaanstad en Nieuw Vennep. Met ruim 8.500 medewerkers biedt Cordaan hulp aan meer dan 19.000 cliënten, van jong tot oud. Aan mensen die aangewezen zijn op verzorging en verpleging, aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met chronische psychische problemen. Zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Liefst thuis, in hun eigen omgeving. Of, als dat niet kan, in een zorgomgeving waar mensen zich veilig voelen.

De implementatie van CostA for Care

 

In het verleden werd het begrotingsproces bij Cordaan ondersteund met behulp van een groot aantal Excel spreadsheets en een nachtelijk proces waarmee de data beschikbaar kwam in het Management Informatie Systeem van Cordaan. Na een grondige selectieprocedure op functioneel- en ICT gebied is de oplossing CostA for Care gekozen. Omdat deze goed aansluit bij de functionele behoefte van Cordaan, en ook omdat het Logis Framework waarop CostA draait allerlei mogelijkheden biedt om klant specifieke aanpassingen op een relatief eenvoudige manier te realiseren.

Voor Cordaan is het belangrijk dat de verschillende zorgmanagers en hun teams zelf de begroting kunnen opstellen en onderhouden. Daarom zijn ook alle (team)managers getraind om de begroting van productie, formatie en materiële kosten in CostA vast te leggen. Daarbij worden ze zo goed mogelijk ondersteund vanuit de software. Bij het opstellen van de begroting zijn altijd minimaal twee referentie scenario’s aanwezig (bijvoorbeeld realisatie vorig jaar; begroting lopend jaar). Daarnaast worden voor de begroting alle cliënt data van intramurale- en dagbestedingscliënten ingelezen in CostA, zodat de manager optimaal de productie kan inplannen. Voor de berekening van personele kosten wordt gebruikt gemaakt van een berekening die de geplande productie doorrekent naar een normformatie. Omdat ook de actuele gecontracteerde formatie vanuit het HR systeem wordt ingelezen, kan de manager relatief eenvoudig bepalen wat het verschil is tussen de genormeerde inzet en de huidige formatie.

Ten slotte wordt de manager in het planproces ondersteund doordat materiële kosten op basis van verschillende normen kunnen worden doorgerekend, zowel vanuit de productie als ook vanuit de formatie.

In CostA is via diverse rapportages informatie beschikbaar over begroting. Hiermee krijgt de manager direct een overzicht van geplande productie, formatie en financiën.

Het project is voor Cordaan een succes geworden mede dankzij een sterke wil van de sectorcontrollers om van dit project een succes te maken. In een aantal sessies zijn met Logis Informatisering alle functionele standaard eigenschappen van CostA doorgesproken en is bepaald op welke punten Cordaan graag extra of afwijkende functionaliteit wenste. Nadat er overeenstemming was over oplossingen die voor alle sectoren werkbaar waren, maar waarbij het tevens mogelijk was om maatwerk per sector te realiseren, zijn deze aanpassingen gerealiseerd en intensief getest. Om te zorgen dat de teammanagers goed met de oplossing kunnen werken, is daarnaast samen met een afvaardiging van de managers ook aandacht besteed aan de user interface.

bottom of page