Logis_ambiq.png

Marcel Hesselink, Business Controller:

Met CostA hoeven ons niet meer bezig te houden met het onderhouden van vele excel bladen die we gebruikten binnen het begrotingsproces. Dat ging ons steeds meer tijd kosten en de kans op fouten werd steeds groter. De Planning en Control medewerkers kunnen nu meer tijd besteden aan het adviseren van de budgethouders. Diverse functies, zoals scenario analyse, meerjarenplanning en liquiditeitsplanning geven hierbij ondersteuning. Dankzij de gerealiseerde koppeling met ons management informatie systeem kunnen wij de gebruikers voorzien van de gewenste rapportages. In de toekomst moeten we steeds beter inzicht krijgen in onze kosten en opbrengsten. Met de module kostprijsberekening is Ambiq hier op voorbereid.

Ambiq is een deskundig orthopedagogisch centrum met ca. 1.100 medewerkers. Eén organisatie, met focus op alle mensen met een licht verstandelijke beperking. We bieden zorg vanuit een vertrouwde basis, en met constante aandacht voor het ontwikkelen van behandel- en begeleidingsvormen. Betrouwbaar, onderscheidend, toegankelijk en innovatief zijn hierbij belangrijke kernbegrippen. Met vestigingen in Twente, Salland en Drenthe heeft Ambiq stevige wortels in het noorden en oosten van Nederland.

De implementatie van CostA for Care


Na een selectietraject heeft Ambiq CostA for Care geselecteerd. De belangrijkste redenen voor Ambiq om te kiezen voor CostA for Care lagen op het vlak van functionaliteit, invoering en onderhoud. Al tijdens de demonstratie van CostA for Care was het voor Ambiq duidelijk dat minimaal 80% van de gewenste functionaliteit reeds beschikbaar was. De overige eisen waren snel te realiseren. Dit gaf Ambiq het vertrouwen in de flexibiliteit van de software, die benodigd is bij o.a. veranderende wet- en regelgeving.

Drie maanden na de selectie is CostA for Care voor het begrotingsproces in gebruik genomen.