+31 (0)40 290 67 55 info@logis.nl

Business Intelligence oplossing voor zorgteams Baalderborg Groep

Home 9 Project 9 Business Intelligence oplossing voor zorgteams Baalderborg Groep

Business Intelligence oplossing voor zorgteams Baalderborg Groep

Dashboard oplossing voorziet zorgteams eenvoudig en toegankelijk van stuurinformatie.

Logo BBG

De Baalderborg Groep biedt met ruim 1.400 medewerkers, op ongeveer 80 locaties in Overijssel en Drenthe, ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan ouderen die hulp nodig hebben om hun eigen leven te kunnen leiden. Vanuit de opvatting dat iedereen erbij hoort. Ieder mens leeft zijn leven. Kenmerkend zijn de betrokkenheid, het respect en de aandacht voor de cliënt, voor zijn of haar familie en voor elkaar.

In 2015 is De Baalderborg Groep gestart met de invoering van zelfstandige zorgteams. Vanuit dit programma is de behoefte ontstaan aan een dashboard oplossing die de zorgteams op toegankelijke en eenvoudige wijze voorziet van stuurinformatie.

Na een selectieprocedure heeft De Baalderborg Groep gekozen voor de Business Intelligence oplossing van Logis. Logis BI biedt de Baalderborg Groep een complete Business Intelligence oplossing ter ondersteuning van de zorgteams tegen aantrekkelijk licentie- en beheerkosten. Eerdere goed verlopen projecten op het gebied van jaarplanning, meerjarenplanning en managementrapportage hebben verder bijgedragen aan de keuze van de Baalderborg Groep voor Logis Informatisering.

Het BI project wordt door Logis uitgevoerd in samenwerking met Purplebridge (www.purplebridge.nl), die de De Baalderborg Groep begeleidt om het dashboard voor de zorgteams inhoudelijk vorm te geven.

Voor meer informatie over de Business Intelligence oplossing van Logis, kunt u contact opnemen met Erik de Kooter (erik.de.kooter@logis.nl)