+31 (0)40 290 67 55 info@logis.nl

CostA Prognose

Meer grip op de toekomst

Veranderingen binnen een zorgorganisatie zijn aan de orde van de dag. Nieuwe zorgwetgeving, de herinrichting van de interne organisatie, het fuseren met een andere zorginstelling zijn enkele voorbeelden hiervan. Het maken van goede prognoses helpt u om inzicht te krijgen in de financiële consequenties van deze veranderingen. CostA Prognose helpt u hierbij.

Welke voordelen heeft u met deze oplossing?

  • Het automatisch aanmaken van een basisprognose vanuit realisatiecijfers, een prognosemethode en prognosereeksen
  • Geeft inzicht in de personele en financiële consequenties van wijzigingen in de zorgvraag
  • Ondersteunt de strategische besluitvorming in het management
  • Gebaseerd op scenario denken: meerdere prognosescenario’s in dezelfde omgeving op te zetten
  • Ondersteunt rolling forecasting
  • Volledige transparantie, waarbij het altijd duidelijk is hoe een volume of bedrag tot stand is gekomen
  • Grafisch inzicht in de ontwikkeling per periode van de te leveren zorg, de formatie en financiën
  • Biedt een beheersbare omgeving in vergelijking met traditionele Excel-modellen voor het maken van prognoses.

CostA Prognose

Aanmaken van prognose

  • Aanmaken van prognosescenario (prognosehorizon, periodetypen)
  • Flexibel en eenduidig qua opzet en structuren: u bepaalt zelf op welk organisatie-, functie en rekeningniveau u prognoses wilt opzetten en met welke planningshorizon
  • Het importeren van realisatiecijfers (zorg, formatie en financieel)
  • Het registreren van incidenten (correcties) op de realisatiecijfers
  • Ondersteuning van diverse prognosemethoden
  • Inrichten van prognosereeksen en indexen
  • Initieel doorrekenen prognose.

Doorrekenen mutaties

  • Importeren openingsbalans
  • Doorvoeren mutaties in prognose
  • Het automatisch doorrekenen van de consequenties van mutaties o.b.v. stuurtabellen vooraf te definiëren normen (normuren, normen materiële kosten).

Beantwoordt vragen als

  • Hoe verhoudt zich de prognose t.o.v. het budget?
  • Wat is het effect op het resultaat bij verschillende prognose scenario’s?
  • Wat is de onderliggende opbouw van een berekende prognose?

Bent u geïnteresseerd in CostA Prognose? Neem dan hieronder contact met ons op.

Meer informatie over de CostA Prognose?

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

11 + 3 =