+31 (0)40 290 67 55 info@logis.nl

CostA Prognose

Veranderingen binnen een zorgorganisatie zijn aan de orde van de dag. Nieuwe zorgwetgeving, de herinrichting van de interne organisatie, het fuseren met een andere zorginstelling zijn enkele voorbeelden hiervan. Het maken van goede prognoses helpt u om inzicht te krijgen in de financiële consequenties van deze veranderingen. CostA Prognose helpt u hierbij.

  • Het automatisch aanmaken van een basisprognose vanuit realisatiecijfers, een prognosemethode en prognosereeksen
  • Geeft inzicht in de personele en financiële consequenties van wijzigingen in de zorgvraag
  • Ondersteunt de strategische besluitvorming in het management
  • Gebaseerd op scenario denken: meerdere prognosescenario’s in dezelfde omgeving op te zetten
  • Ondersteunt rolling forecasting
  • Volledige transparantie, waarbij het altijd duidelijk is hoe een volume of bedrag tot stand is gekomen
  • Grafisch inzicht in de ontwikkeling per periode van de te leveren zorg, de formatie en
    financiën
  • Biedt een beheersbare omgeving in vergelijking met traditionele Excel-modellen voor het maken van prognoses.