+31 (0)40 290 67 55 info@logis.nl

CostA Meerjarenbegroting

CostA Jaarbegroting helpt u bij het opstellen van uw jaarbudget en het bewaken van de realisatie ten opzichte van dit budget. Zodat u snel kunt anticiperen indien de situatie hierom vraagt.

Met CostA Meerjarenbegroting kijkt u echter verder in de financiële toekomst. Het geeft voor de komende jaren inzicht in het verloop van het resultaat en de balansmutaties op basis van de verwachte opbrengsten en kosten. Het vastgestelde budget kan daarbij als startpunt dienen, zodat snel een meerjarenplan voor uw organisatie is in te richten.

 

Naar een efficiënt en transparant proces

CostA Meerjarenbegroting kent de volgende functionaliteiten:

  • Indexeren van tarieven en kosten
  • Plannen van de verwachte afzet per product/dienst
  • Plannen van personele en overige kosten
  • Activa administratie
  • Verplichtingen administratie
  • Balansplanning
  • Liquiditeitsplanning
  • Impairment
  • Diverse rapportages

Met CostA Meerjarenplanning kunt u op een hoger aggregatieniveau plannen dan binnen CostA Jaarbegroting. Op die manier kunt u snel uw meerjarenplanning opstellen zonder u druk te maken om details. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om verschillende scenario’s voor de meerjarenplanningen op te stellen.

 

Overzicht CostA Meerjarenplanning

Resultaat

  • Integratie met CostA Begroting
  • Indexen per jaar op groepen grootboekrekeningen
  • Volume mutaties plannen voor productie, formatie en overige kosten
  • CostA berekent indexatie en volume effecten over periode van 5-10 jaren

Balans

  • Importeren openingsbalans
  • Inlezen activa; nieuwe investeringen apart plannen
  • Vastleggen financiering (leningen), aflossingsschema en renteontwikkeling
  • Plannen overige balansmutaties
  • CostA rekent effecten op balans door

Overzichten en rapporten

  • Ontwikkeling resultaat
  • Ontwikkeling balansposities
  • Liquiditeitsrapportage
  • Resultatenrekening op alle knooppunten
  • Scenario vergelijkingen

Vastgoed / Impairment

  • Waardebepaling vastgoed
  • Diverse rapportages

Bent u geïnteresseerd in CostA Meerjarenbegroting? Neem contact met ons op.

Meer informatie over de CostA Meerjarenbegroting?

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

5 + 10 =