+31 (0)40 290 67 55 info@logis.nl

CostA for Care

Home 9 CostA for Care

CostA for Care

CostA for Care is reeds bij diverse zorginstellingen (klik hier voor diverse klantcases) in verschillende zorgsectoren in gebruik ter ondersteuning van het jaarlijkse begrotingsproces.

CostA for Care bevat de volgende functionaliteit:

 • het begroten van intramurale en extramurale productie
 • het automatisch berekenen van de normformatie op basis van de begrote productie, normuren en de personeelsmix
 • het begroten van formatie op medewerkerniveau
 • het automatisch berekenen van salariscomponenten op medewerkerniveau op basis van CAO parameters
 • materiële kosten
 • kapitaalslasten en -opbrengsten
 • productiegebonden- en formatiegebonden normkosten
 • interne doorbelastingen
 • kostenallocatie
 • periodeallocatie
 • diverse standaard overzichten (productie, formatie en financieel)


Koppelingen met bronsystemen

Logis beschikt over ruime ervaring met het koppelen van CostA for Care aan bronsystemen (zoals bijvoorbeeld Afas, Beaufort, Cura, Exact) en management informatie systemen. Deze koppelingen werken volledig automatisch en zorgen ervoor dat handmatig werk wordt voorkomen en u altijd binnen CostA for Care over de actuele gegevens beschikt (stamgegevens, productie, medewerkers, financieel). Indien u geen gebruik maakt van CostA BI, kunnen we begrotingsdata en kostprijsinformatie automatisch periodiek uploaden naar uw eigen managementinformatiesysteem.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van CostA for Care voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op voor nadere informatie of een uitgebreide demo.